Home/ Info
Edwin Baas
2001 & B4
2001-2005
2006-2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
MMA
Thai-kickbox
Boxing CuraBox
CUMAFE
Martial Kids
Aggression management
Baas@SGR
Aggression management and Self defense
Safety is First Priority en daarom geven wij training in het omgaan met agressie/geweld en die tot doel hebben de fysieke en mentale weerbaarheid te vergroten.
Veilig over straat, veilig in je eigen huis, is niet meer zo vanzelfsprekend. We maken ons steeds meer zorgen over de veiligheid en krijgen steeds meer te maken met verschillende vormen van agressie, geweld en ander ongewenst gedrag.
Ook tijdens het uitoefenen van werk blijkt dat medewerkers steeds meer in aanraking komen met agressie en geweld, en daar niet mee kunnen omgaan, ontslag nemen of zich laten overplaatsen, ander werk gaan zoeken of zich langdurige tijd ziek melden.
Agressie en geweld kunnen verschillende effecten hebben op werknemers bijvoorbeeld lichamelijk gewond raken, vermindering van motivatie om het(zelfde) werk te blijven doen, verhoging van werkstress maar ook posttraumatische stress-stoornissen.
De werkgever, zou volgens de Arbowet binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid een beleid moeten voeren dat gericht is op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting, waaronder agressie en geweld. De risico's met betrekking tot agressie en geweld te inventariseren, te evalueren en een plan van aanpak op te stellen.

In de zorg, waar de betrokken zorgvragers weinig controle hebben over hun gedrag, kunnen sommige situaties vrij snel escaleren.
De technieken die we leren aan zorgverleners zijn "humaan", zo geselecteerd dat er geen letsel kan worden toegebracht aan de zorgvrager. Belangrijk aspect is de veiligheid voor de werknemers en andere zorgvragers, maar ook respect voor de ‘agressieve’ zorgvrager.

Baas beperkt zich niet tot een bepaald systeem en is continu bezig om het zelfverdedigingsconcept te evalueren. De meest effectieve technieken uit diverse systemen worden geselecteerd en door de kennis van de anatomische zwakke punten van het menselijk lichaam kan men zich in een kritieke situatie waarbij men aangevallen wordt effectief verdedigen. Alleen al het idee dat men bij een eventuele gevechtssituatie de problemen de BAAS kan blijven geeft een dusdanig gevoel van zelfverzekerdheid dat het heel wat gemakkelijker praat!
Baas biedt tevens agressietrainingen aan, met het doel grensoverschrijdingen en geweld te voorkomen en/of te controleren. De trainingen in de vorm van workshops en/of cursussen variëren in tijd en worden op maat aangepast. De benadering en technieken worden aangepast aan de soort belager en situatie.
12 september 2010 Masterclass Aggression Management, gegeven door kinder- & jeugdpsychiater Carl Blijd bij BAO TRIEU Groningen.

"Straatwijs" geschreven door Patrick Baas.
De auteur is deskundig op het gebied van zelfverdediging en conflicthantering. In deze uitgave behandelt hij vele soorten van geweld tussen een of meer personen en de mogelijkheden tot het vermijden ervan. Ook geeft hij aan hoe de escalatie van fysiek geweld kan worden vermeden. Vanuit psychologische- en sociale gezichtshoeken tracht hij de oorzaken van verbaal en fysiek geweld te verklaren. Ook geeft hij vele tactische tips om geweld te voorkomen door de aanleiding van geweld te beschrijven en door wiens gedrag dit geweld kan ontstaan. In dit boek zijn geen beschrijvingen opgenomen van verdedigingstechnieken. Wel geeft hij adviezen voor trainingsmethoden. Er is een verwijzing opgenomen naar relevante artikelen in het wetboek van strafrecht. Een opmerkelijke uitgave, van belang voor mensen (professionals of buurtbewoners) die te maken hebben met straatgeweld of andere conflictsituaties.
+5999 5242504
info@ baassports.com

Baas Sports Curacao Edwin Baas
edwin.baas
Baas Sports theme. Rap by Full Force 2007
2018

2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Fedor @ Curacao

2009

2006-2008

2001-2005
2001 and before
Edwin Baas
Baas @ SGR/FV
Aggression management
Martial Kids
Muay Thai Kickboxing
Mixed Martial Arts
Boxing
The "BAAS" in design

Developed with QwikZite (version 1.12)