Home/ Info
Edwin Baas
2001 & B4
2001-2005
2006-2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Thai-kickbox
MMA
CUMAFE
CuraBox Boxing
Martial Kids
Tough Ladies
Omgaan met agressie
Baas@SGR
Informatie
Informashon
Welkom bij Baas Sports Curaçao. Baas Sports stelt zich ten doel om de kwaliteit van het (vecht)sport aanbod op een hoger plan te brengen door middel van beoefening van gevechtssporten onder gediplomeerde leiding.

Hoofdinstructeur Edwin Baas combineert zijn ervaring met meerdere vechtsporten en zelfverdedigingssystemen met de kennis uit de trainingsleer, sportgezondheidszorg en fysiotherapie.
De training kan gericht zijn op o.a. conditietraining, zelfverdediging en/of competitie/wedstrijdsport, zoals o.a. Muay Thai Kickboxing, Boksen en/of MMA.

Door de goede internationale contacten trainen er regelmatig internationale topvechters en kampioenen mee bij Baas Sports.
Ook worden er regelmatig gastlessen verzorgd door toptrainers, die op Curacao op bezoek zijn.
De trainingen vinden plaats in de sportzaal van De SGR-Groep aan de Prinsenlaan 5 te Emmastad op maandag-, woensdag- en donderdagavond.

Fysieke en mentale conditietraining.
Zonder te overdrijven kan je zeggen dat de trainingen bij Baas Sports zwaar zijn en zeer veel vergen van het lichaam. Zodoende wordt er een grote bijdrage geleverd aan de gezondheid van de deelnemer.
Conditionele aspecten die verbeteren zijn; kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid, lenigheid/ beweeglijkheid. Vrijwel alle spieren van het hele lichaam worden gelijktijdig met het hart-/ longsysteem geactiveerd, welke een betere algehele conditie en vetverbranding geeft. Het is tevens een ideale BBB-training doordat het de buik, billen en benen verstevigt.
Naast de conditionele aspecten traint men technische, tactische en mentale aspecten. Doordat tijdens een training veel doorzettingsvermogen gevraagd wordt vindt er een mentale training plaats die het zelfvertrouwen enorm kan vergroten en zorgt voor een versterking van het karakter. Het zelfvertrouwen wordt ook vergroot door het leren verdedigen. Spanning, stress en depressie gevoelens zullen verminderen en men kan immers eventuele agressie prima kwijt in de training.
Regelmatige training bij Baas Sports Curacao leidt dus tot een sterk verbeterde conditie van lichaam en geest.

Zelfverdediging en het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid
Baas beperkt zich niet tot een bepaald vechtsysteem en is continu bezig om het zelfverdedigingsconcept te evalueren. De meest effectieve technieken uit diverse vechtsystemen worden geselecteerd en door de kennis van de anatomische zwakke punten van het menselijk lichaam kan men zich in een kritieke situatie waarbij men aangevallen wordt effectief verdedigen. Alleen al het idee dat men bij een eventuele gevechtssituatie de problemen de baas kan blijven geeft een dusdanig gevoel van zelfverzekerdheid dat het heel wat gemakkelijker praat!
Baas biedt tevens agressietrainingen aan, met het doel grensoverschrijdingen en geweld te voorkomen en/of te controleren. De trainingen in de vorm van workshops en/of cursussen variëren in tijd en worden op maat aangepast. Meer

Competitie/ wedstrijdsport
Baas Sports heeft een zeer sterk wedstrijdteam met een hoog niveau en is zeer succesvol tijdens wedstrijden in verschillende disciplines, waaronder: Muay Thai, kickboxing, boksen en MMA (Mixed Martial Arts).
Dit zijn full contact gevechtssporten waarin twee geoefende atleten zich meten in een wedstrijd met regels.
Deelname aan wedstrijden is mogelijk, maar niet zomaar. Je moet conditioneel, technisch, tactisch en mentaal goed voorbereid zijn.
Natuurlijk geeft een contactsport kans op blessures en kan het er hard aan toe gaan. Blessures kunnen zoveel mogelijk vermeden worden door o.a. een goede warming-up, goed beschermend materiaal, goede voorbereiding, duidelijke regels, gelijkwaardige matchmaking, een verantwoorde instructeur die bepaald wanneer iemand klaar is voor een wedstrijd en goed opgeleide scheidsrechters die weten wanneer ze moeten ingrijpen. Mochten er toch blessures optreden dan is er een arts aanwezig. De arts zelf kan ook het initiatief nemen om een wedstrijd te staken als de gezondheid van de sporter in gevaar is. Vervolgens worden er controles gedaan, adviezen gegeven (bijvoorbeeld wekadvies) en eventueel wordt er een tijdelijk startverbod opgelegd wanneer de ringarts rust nodig acht voor een optimaal herstel.

Sport als middel
Baas Sports zet (vecht)sport in als middel om niet alleen sportspecifieke maar ook sportoverstijgende doelen te bereiken, zoals leren omgaan met tegenslagen, winnen en verliezen en (letterlijk en figuurlijk) "Knokken" om iets te bereiken.
Vechtsport kan een maatschappelijke waarde hebben en heel goed als middel dienen voor het bieden van een socialiserend kader bij jongeren.
De trainingen kunnen gebruikt worden om teambuilding na te streven aangezien sport een erg pure en eerlijke vorm van non verbale communicatie kan zijn. Sport is een gezonde investering. Niet alleen voor u zelf, maar het is ook mogelijk sport of bewegen (gezondheid) te implementeren binnen uw instelling of bedrijf.

Martial Kids
Baas Sports geeft volgens sportpedagogische richtlijnen, zowel inspanningsfysiologisch als ontwikkelingspsychologisch, specifiek sportonderwijs aan de jeugd onder de naam "Martial Kids". Edwin Baas combineert hierbij zijn ervaring met meerdere vechtsporten en zelfverdedigingssystemen met de kennis uit de trainingsleer, sportgezondheidszorg en fysiotherapie.
De lessen behandelen veiligheidstips, bevrijdingstechnieken (als men bijvoorbeeld bij de keel of het haar gepakt wordt), technieken uit het Thai-kickboxing en andere vechtsystemen, maar ook uit testen/oefeningen voor de reactie, statische balans, dynamische balans en andere fysieke/motorische aspecten.
Naast de fysieke/ lichamelijke eigenschappen wordt er aandacht besteed aan o.a. weerbaarheid, zelfvertrouwen, discipline en respect.
Door zelfverdedigingstechnieken leren kinderen zich effectief te verdedigen. Hierdoor wordt hun zelfvertrouwen groter, voelen de kinderen zich veiliger en durven voor zich zelf op te komen.
Binnen deze groep staat ook het spelelement centraal en wordt door middel van competitie-elementen aangeleerd om op een goede manier met verlies en winst om te gaan. Meer over Martial Kids

Voor iedereen
Jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, beginners en gevorderden vinden een leuke, gezonde en waardevolle vrijetijdsbesteding. Bovendien staan tijdens de trainingen mensen van allerlei culturen gebroederlijk naast elkaar.
De training bij Baas Sports is in principe voor iedereen toegankelijk, zolang men zich aan de regels en voorwaarden houdt.

Iedereen is welkom bij Baas Sports, maar men dient wel de regels en voorwaarden te respecteren en te volgen om een goede sfeer en een zo hoog mogelijk trainingsniveau te garanderen.
• Kom alleen als jezelf echt gemotiveerd bent om er alles uit te halen! Anders loop je jezelf en anderen in de weg.
• Trainen doe je in groepsverband. Tracht op een sportieve ongedwongen manier samen te werken met respect. Bij Baas Sports gaat het erom dat iedereen rekening met elkaar houdt en dat men zich aanpast aan het niveau van de ander. Als men bijvoorbeeld nieuw is, hoeft men niet bang te zijn om een pak slaag te krijgen van een gevorderde. Bij Baas Sports moet iedereen zich veilig voelen en een leuke avond hebben.
• De training begint en stopt stipt op tijd, zodat de volgende groep ook op tijd begint. Het is vanzelfsprekend dat je op tijd bent. Als men te laat is en de training is al begonnen, mag men pas na toestemming van de trainer aan de training beginnen. Indien men bandage/zwachtels om de handen en polsen doet, moet men dit doen voor aanvang van de training. Op deze manier kunnen we onze trainingstijd efficiënter gebruiken.
• De eerste training begint om 18:00 uur. Voor 17:45 uur is het niet toegestaan om het gebouw te betreden, omdat deze dan schoon gemaakt wordt.
De mensen van de tweede groep (19:00 uur) wachten met de zaal te betreden als de kinderen van de voorgaande groep de zaal verlaten.
• Bij Baas Sports is er GEEN opzegtermijn en je zit bij inschrijving NIET vast aan een contract voor lange periode.
Wel dient men het lesgeld VOORUIT betaald te worden, anders kan men niet aan de trainingen deelnemen.
Betaling dient contant en gepast te gebeuren en in Antilliaanse guldens.
• Elk lid draagt zorg voor persoonlijke hygiëne, een schoon en fris lichaam, geknipte nagels, schone sportkleding, verzorgde haardracht, enz.
Het dragen van sieraden tijdens de trainingen is verboden.
• Om de trainingen op een juiste en veilige manier te beoefenen heeft men eigen trainingsbenodigdheden nodig. De aanschaf van deze materialen kan via Baas Sports.
• Het is verboden om de mat te betreden met schoenen waar men buiten mee loopt. Alleen speciaal schoeisel die geen schade aan de mat kan veroorzaken is toegestaan op de mat.
• Men dient zich te houden aan de instructies gegeven door de trainer en het is niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer materiaal te gebruiken of de zaal te verlaten, met uitzondering van toiletbezoek. Bezoek het toilet voor aanvang van de training om de kans op "hoge nood" tijdens de training te verkleinen.
• Het is verboden om in de accommodatie te roken en/of alcohol te drinken.
• Snoep en kauwgom zijn uit den boze.
• Tijdens de training is het wel toegestaan en zelfs aanbevolen om regelmatig water te drinken om je vochtgehalte op peil te houden. Wel moet dit gebeuren op de meest geschikte momenten, dus tussen de oefeningen door en niet tijdens een oefening. Om drukte bij de cooler te voorkomen, kan men een bidon/fles meebrengen, die men voor de training vult.
• Maak geen misbruik van hetgeen geleerd is en gedraag je zowel binnen als buiten de sportlocatie en activiteiten als een waardig sportmens. Neem niet deel aan activiteiten die de reputatie van de sport of clubnaam schaden. Juist van (vecht)sporters wordt een voorbeeldfunctie verwacht qua zelfdiscipline, zelfbeheersing en omgangsvormen!
• In verband met de privacy van de bewoners hebben wij alleen toegang tot de parkeerplaats en de sportlocatie en we zorgen ervoor dat wij geen geluidsoverlast en rommel en vuil veroorzaken. Buitensporig lawaai en/of ongepast taalgebruik wordt ook niet geduld. Huisdieren zijn niet toegestaan. Parkeren dient te gebeuren in de aangegeven vakken. De maximale snelheid op het terrein is 5 km per uur.
• Baas Sports draagt zorg voor een verantwoorde sportbeoefening, waarbij veiligheid en gezondheid de hoogste prioriteit hebben, echter deelnemers zijn zich er volledig van bewust dat bij sportbeoefening risico's zijn verbonden. Het betreden van het terrein, de sportlocatie en deelname aan trainingen, wedstrijden en/of overige activiteiten gebeurt geheel op eigen risico. Baas Sports en de trainers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor: lichamelijk letsel, en ongevallen van enigerlei aard en/ of beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen.
• Het is niet toegestaan om van de training foto's en/of video-opnamen te maken, tenzij dit gebeurt na toestemming van Baas Sports.
Het is niet toegestaan om bezig te zijn met de telefoon, men komt per slot van rekening voor de training.
De telefoon dient ook uitgeschakeld te zijn of op silent.
• Mensen die de training als toeschouwer aan de kant volgen, mogen niet praten of op een andere manier luidruchtig/ storend zijn. Met name geldt dit tijdens de jeugdtraining. Kinderen zijn namelijk nogal snel afgeleid.
• Het niet naleven van deze regels en voorwaarden kan leiden tot schorsing.

Boksen behoort tot de oudste vormen van lichamelijke oefening en is sinds oudheid tot heden een vast onderdeel van de Olympische Spelen.
De vroeger geheten term 'amateur boxing' is internationaal veranderd in 'Olympic Boxing', dat meer aansluit op het sportieve niveau waar we ons bevinden. In tegenstelling tot het profboksen (pro-boxing) is er bij Olympisch boksen maar één wereldorganisatie en dat is AIBA (Association Internationale de Boxe Amateur). De reglementen, die in de loop van de vorige eeuw aangepast en verfijnd werden, zijn zeer strikt en trachten de gezondheid en welzijn van de bokser zoveel mogelijk te waarborgen. In het bijzonder binnen het Olympische boksen zijn veel maatregelen genomen om de sport veiliger te maken.

CuraBox (Curacao Boxing Association) werd op 5 januari 1977 opgericht als Curaçaose Amateur Boks Associatie (CABA) met het doel de beoefening van de bokssport op het eiland Curaçao in de ruimste zin des woord te bevorderen, mede als middel voor lichamelijke ontwikkeling van het Curaçaose volk.
Omdat de boksbond CABA, de enige organisatie die de belangen van de amateur bokssport op Curaçao behartigt, door onbekende reden niet actief was en er al enige jaren geen officiële bokswedstrijden gehouden werden op Curaçao deed Edwin Baas in 2009 via de media een oproep om samen met anderen boksen op Curaçao weer van de grond te krijgen. De oproep heeft ertoe geleid dat hetzelfde jaar nog, tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering, een nieuw bestuur gevormd werd.
Op 12 november 2014 werden de statuten gewijzigd en kreeg het overkoepelend orgaan voor de bokssport op Curacao, de naam "Curacao Boxing Association", afgekort “CuraBox”.
In mei 2010 waren er weer na lange tijd bokswedstrijden onder auspiciën van de CABA en sindsdien zijn er drie keer per jaar bokswedstrijden op Curacao onder auspiciën van de CABA/CuraBox.
Aan deze wedstrijden namen 16 Curaçaose clubs/teams deel en o.a. teams uit Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Suriname, Venezuela en Nederland.
Tevens namen boksers van CABA deel aan wedstrijden in het buitenland zoals; Italië (Wereld Kampioenschappen), Dominicaanse Republiek (Continentale Kampioenschappen), Puerto Rico (CAC games), Nederland (Nederlandse Kampioenschappen), Ecuador (Olympische kwalificaties), Saba, Sint Maarten en meer dan zeven maal op Aruba.

CUMAFE (Curaçao Martial-Arts Federation) is op 7 juli 2003 opgericht en de statuten zijn bij Landbesluit d.d. 12 september 2003 No. 3 goedgekeurd.
CUMAFE stelt zich ten doel de regeling en de beoefening van Martial Arts (vechtsporten/krijgskunsten), waaronder Karate, Muay Thai Kickboxing en MMA (Mixed Martial Arts), op Curaçao in de ruimste zin des woord te bevorderen, mede als middel voor zowel lichamelijke als geestelijke en recreatieve ontwikkeling van het Curaçaose volk, waarbij discipline, vorming en respect centraal staan.
Middels promoten, faciliteren en reguleren van vechtsport, wil CUMAFE zorgdragen voor een positief imago van vechtsport.
Het eerste bestuur van CUMAFE bestond uit; voorzitter Dudley Josepa, vice-voorzitter Glenn Rijker, penningmeester Sultan Saab, secretaris Humberto Gonzalez, 2de penningmeester Eldred Deterville, 2de secretaris Edwin Baas en commissaris Raul de Windt.
Het huidige bestuur, anno 2016, bestaat uit; voorzitter Willem Falter, vice-voorzitter Edwin Baas, penningmeester Dudley Josepa, secretaris Sultan Saab, 2de penningmeester Jonathan Symor, 2de secretaris Humberto Gonzalez en commissaris Redferne Regales.
Op het gebied van Muay Thai, kickboxing en MMA werkt CUMAFE o.a. samen met de internationale organisaties WMTA (World Muay Thai Association), IMA (International Mixfight Association) en de WMMAA (World Mixed Martial Arts Association).
CUMAFE organiseerde, sinds de oprichting in 2003, verschillende activiteiten, waaronder; gezamenlijke trainingen indoor en outdoor (op het strand) waarbij verschillende clubs en verschillende vechtsporten samen trainen, diverse projecten/ goede doelen (bloed schenken, schilderen van scholen, etc.), lezingen (over o.a. discipline, gedrag, respect, drugs en alcohol, etc.), video avonden, interkambio’s, Curacao Fitness Challenge, diverse wedstrijden/ kampioenschappen (o.a. Thai-kickboxing, karate en MMA), Trainingskampen (te "Parke Brakapoti" en Landhuis Pannekoek), seminars en vechtsportgala's.
In de onderstaande video zie je fragmenten van de 2004 en 2005 editie van “The Night of the Martial Arts" ("Nochi di Arte Marsial") met o.a. Karate, Taekwondo, Judo, Aikido, Capoeira, Jiu Jitsu, Krav Maga, Kung Fu / Wu Shu, Muay Thai, kickboxing en MMA.

MMA is de afkorting voor Mixed Martial Arts. MMA is in feite een combinatie (een mix) van de reglementen van verschillende geaccepteerde vechtsporten, waarbij stoot- en traptechnieken worden aangevuld met o.a. worpen en klemmen.

Er bestaan verschillende vormen van "kickboksen" en in de wirwar van termen en namen zal ik, Edwin Baas, proberen om enige duidelijkheid te scheppen door kort de grote verschillen aan te geven.

Muay-Thai is de Thaise benaming voor het Thai Boxing. Muay betekent gevecht.
Bij deze uit Thailand afkomstige vechtsport zijn bokstechnieken incl. de (spinning) back fist, traptechnieken met gebruik van voet en scheenbeen, het zgn. clinchen en knie- en elleboogtechnieken toegestaan.
Bij "Full Muay Thai rules" zijn elleboogtechnieken naar het hoofd WEL toegestaan, maar bij "Modified Muay Thai rules" zijn elleboogtechnieken naar het hoofd NIET toegestaan.
Op Curaçao gebruiken we meestal "Modified rules" en zijn de ellebogen naar het hoofd niet toegestaan, omdat deze technieken meer kans hebben op het veroorzaken van letsel, zoals een snee in het gezicht. Elleboogtechnieken naar het lichaam zijn wel toegestaan, net als de knietechnieken. Knietechnieken naar het hoofd zijn alleen toegestaan bij de B-klassers (semiprofs) en A-klassers (profs).
Verder op de pagina vind u meer over de historie, traditionele rituelen en regels.

De term kickboxing werd door de Japanners gebruikt voor dat wat eigenlijk Muay Thai was. In Japan werd deze sport snel populair en de regels waren bijna identiek aan het Muay Thai. Via Japan kwam deze vechtsport in Nederland en zodoende werd de sport in Nederland ook zo genoemd.
Tegenwoordig spreekt men bij de meeste bonden over "Kickboxing" als het een wedstrijdvorm betreft, waarbij traptechnieken en bokstechnieken incl. (spinning) back fist zijn toegestaan. Niet toegestaan zijn; clinchen, vastpakken, werpen en knie- en elleboogtechnieken.

Full Contact (American Kickboxing) kent bijna dezelfde regels als het kickboxing. Naast de bij het kickboxing niet toegestane technieken zijn tevens de low kicks (lage trappen naar de benen) niet toegestaan. Alle trap- en bokstechnieken moeten dus boven de gordel geplaatst worden.

De K-1 regels, ontwikkeld in Japan, houden het midden in tussen muay thai en kickboxing. Ellebogen zijn verboden maar knieen mogen wel. Het clinchen mag voor zeer korte duur (de scheidsrechter breekt het clinchen snel af).

Savate - Boxe Française. Bij deze Franse vorm zit het grootste verschil in het schoeisel, een ietwat verlaagde boksschoen, en het uniform. Het is niet toegestaan om te trappen met het scheenbeen. Een low kick mag, mits het raakvlak de wreef is. Spinning back fist, clinchen, en knie- en elleboogtechnieken zijn tevens niet toegestaan.

Sanda uit China en Shootboxing uit Japan zijn vormen van kickboxing, waarbij naast boks- en traptechnieken ook werptechnieken zijn toegestaan.

De "oude" Muay Thai stijl Muay Chaiya Boran waarbij men geen bokshandschoenen gebruikt, maar stoot men met gezwachtelde vuisten, komt in verschillende landen voor. In Myanmar (Burma) spreekt men over Birmees boksen Lethawae, in Cambodja Pradal Serey, in Malaisie Tomoi, in Laos Muay Lao, in the Filipijnen Yaw-Yan en in India Musti yuddha (Muki boxing) en Adithada.
In het stukje over de geschiedenis meer over deze oude stijl, zoals deze werd beoefend voordat de bokshandschoenen werden geintroduceerd.

Geschiedenis van het Muay Thai
Velen hebben geprobeerd om te onderzoeken hou oud het Muay Thai is. Tijdens de oorlog in 1767 zijn alle historische gegevens voorgoed verloren gegaan bij de brand in de oude hoofdstad Ayuthaya, die door de Birmezen in de as werd gelegd. Wat men nu weet over het Muay Thai komt uit legendes. Maar het staat vast dat het erg oud is omdat er over gesproken wordt in oude Chinese en Cambodjaanse verhalen.
Toen koning Naresuan de Grote aan de macht was, van 1590-1605, werd het Muay Thai verplicht gesteld als een deel van de militaire training en dit is nog steeds het geval. In die tijd kwamen de eerste vuurwapens, maar het Muay Thai werd gebruikt in het lijf aan lijf gevecht en was een verlengstuk van het Thaise stok- en zwaardvechten (Krabi Krabong).
Omdat het Siamese volk van nature strijdlustig was, nam het gewone volk al snel het Muay Thai van het leger over en ontwikkelde dit zelf tot een sport.

Voor 1930 was het gewoon om de handen en polsen met stroken paardenhuid te ontwikkelen. Dit om de eigen huid te beschermen, dat van de tegenstander raakt extra beschadigd. Deze stroken werden later vervangen door henneptouw of stroken katoen. Deze katoen werd in een lijmoplossing gedoopt om beter aan de handen te blijven zitten en als beide vechters akkoord gingen werden er glassplinters aan de lijm toegevoegd.
De vechters droegen een kruisbeschermer van boombast of een zeeschelp, die door middel van een stuk textiel op de plaats werd gehouden. Later werd dit vervangen door de bast van een kokosnoot.
Er werd ook niet gevochten in ronden van 2 of 3 minuten. Tijd bijhouden deed men door een holle kokosnoot met een gaatje, te laten drijven in een kom met water. Als deze was gezonken, werd er op een trommel geslagen en de ronde was dan afgelopen. De matchmaking ging niet zoals tegenwoordig met behulp van een weegschaal, maar de twee vechters werden naast elkaar gezet en men vergeleek lengte en lichaamsbouw.

Omstreeks 1930 werden er aantal regels van het internationale boksen ingevoerd. Het doel daarvan was om over de hele wereld als tak van sport erkend te worden. Hierdoor veranderde veel aan het Muay Thai, bepaalde open hand technieken konden niet langer toegepast worden, maar de introductie van de bokshandschoen heeft ook voordelen voor de vechters meegebracht. Door het vechten in een moderne boksring, de indeling in gewichtsklassen en het opzetten van ranglijsten werd het aantal ernstige blessures aanmerkelijk terug gebracht.
Het Muay Thai verspreidde zich langzaam maar zeker over de hele wereld. Amerika en Japan waren de eerste landen.

Wai Kru en Ram Muay
Voordat een vechter een gevecht begint, voert hij een rituele dans/ schijngevecht uit. De Thai doen dit uit eer en respect voor o.a. het kamp/ de sportschool, hun meester/leraar hun ouders en Boeddha. Tevens zou het kwade geesten afschrikken. Ook dient deze dans als warming-up om de spieren los te maken.
Iedereen kan zijn eigen interpretatie weergeven en het hoeft dus niets te maken te hebben met een religieuze handeling.
Bij de uitvoering wordt meestal een traditionele hoofdband, de zgn. "mongkon" gedragen.
Het is de vechters toegestaan gedurende het gevecht een "Kruan-grang" te dragen. Deze van textiel of touw vervaardigde talisman bevat vaak beschermende kruiden.

Wong Muay
Een zeer belangrijk onderdeel van de wedstrijden en het ritueel is de muziek.
Buiten Thailand wordt van vooraf opgenomen muziek gebruik gemaakt. In Thailand worden wedstrijden met live muziek begeleid. Dit heeft als voordeel dat het volume en de snelheid van de muziek aangepast kan worden aan de gebeurtenissen in de ring. De Wong Muay zoals het orkest genoemd wordt, bestaat uit de Pi Chawa (Java fluit), de Ching (een percussie instrument bestaande uit twee zwaar metalen kommen) en de Clawng Khaek (twee drums die elk een verschillende toonhoogte hebben).


Omgaan met agressie.
Veilig over straat, veilig uitgaan, veilig in je eigen huis, is niet meer zo vanzelfsprekend. We maken ons steeds meer zorgen over de veiligheid en krijgen steeds meer te maken met verschillende vormen van agressie, geweld en ander ongewenst gedrag.
Ook tijdens het uitoefenen van werk blijkt dat medewerkers steeds meer in aanraking komen met agressie en geweld, en daar niet mee kunnen omgaan, ontslag nemen of zich laten overplaatsen, ander werk gaan zoeken of zich langdurige tijd ziek melden.
Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Arbowet, moet de werkgever binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid een beleid voeren dat gericht is op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Onder dit begrip valt ook agressie en geweld.
Agressie en geweld kunnen verschillende effecten hebben op werknemers bijvoorbeeld lichamelijk gewond raken, vermindering van motivatie om het(zelfde) werk te blijven doen, verhoging van werkstress maar ook posttraumatische stress-stoornissen.
De werkgever is op grond van artikel 5 Arbowet verplicht de risico's met betrekking tot agressie en geweld te inventariseren, te evalueren en een plan van aanpak op te stellen waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en wat de samenhang is tussen de risico's.
In de zorg, waar de betrokken zorgvragers weinig controle hebben over hun gedrag, kunnen sommige situaties vrij snel escaleren.
De technieken die we leren aan zorgverleners zijn zeer "humaan" en zo geselecteerd dat er geen letsel kan worden toegebracht aan de zorgvrager. Belangrijk aspect is de veiligheid voor de werknemers en andere zorgvragers, maar ook respect voor de agressieve zorgvrager.
De benadering en technieken worden aangepast aan de soort belager en situatie. Bij een cliënt met een verstandelijke handicap reageer je bijvoorbeeld heel anders dan bij iemand die je huis binnen dringt en jou wil verkrachten en/of vermoorden.
Bij De SGR-groep/ Fundashon Verriet worden structureel agressietrainingen gegeven. Tevens worden/werden er door Baas trainingen gegeven bij o.a. de Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA), FKPD (Fundashon Kuido pa Personanan Desabilitá oftewel in het Engels Foundation for Care of Disabled Persons) Bonaire, Klinika Capriles, Sonrisa, etc.
Baas trainde ook o.a. security in opleiding voor "Rumbo pa trabou", maar ook bijv. advocatenkantoren.
De trainingen kunnen worden gegeven in de vorm van seminars, workshops, privé groepen, cursussen, personal training (privé-les), etc.

Edwin Baas voltooide de HBO opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam en na het behalen van zijn diploma werkte hij o.a. bij Fysiotherapie praktijk Dijkstra Alkmaar en Fysiotherapeuten Velserstraat Haarlem.
Sinds oktober 2001 tot heden is Edwin Baas op Curaçao werkzaam bij De SGR-groep (Stichting Gehandicapten en Revalidatie zorg), voorheen bekend als het Mgr. P.I. Verriet Instituut.
Baas is, naast therapeut, tevens beheerder en coördinator van het Sport en spel gebouw en het Therapeutisch zwembad op de locatie Prinsenlaan 5 in Emmastad. Ook houdt hij zich bezig met het ontwikkelen en geven van trainingen voor zorgverleners/werknemers waaronder "omgaan met agressie", til en transfer training, opleiden tot zwembegeleiders en bedrijfsfitness “FIT FIT”. And last but not least is Baas ploegleider BHV (Bedrijfs Hulp Verlening).
Fundashon Verriet van De SGR-groep heeft een multidisciplinair team BBO (Begeleiding, Behandeling en Onderzoek), bestaande uit medici/artsen, paramedici (fysiotherapeuten, bewegingstherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, hippotherapeuten, etc.), gedragsdeskundigen (psychologen, orthopedagogen), programmabegeleiders, zorgconsulenten/ Sociaal Pedagogische Dienst, etc.
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO (World Health Organization) maakte de indeling ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps). De ernst ligt vooral in de beleving van iemand zelf. Kort gezegd: een stoornis is een lichamelijke afwijking (objectief). Als iemand door zo’n stoornis iets niet kan, wordt het een beperking en de beperking wordt een handicap als het een bepaalde rolvervulling in het leven onmogelijk maakt.
Als er beperkingen (disabilities) zijn bij het verrichten van bepaalde activiteiten dan zijn deze nog wel te verrichten als is dit op een aangepaste manier. We kijken dan naar de mogelijkheden (abilities), wat een persoon wél kan en niet naar wat hij of zij niet kan.
Daarom spreken we niet over zwakzinnigen, lichamelijke, verstandelijke/ geestelijke gehandicapten, maar meer over een lichamelijke of verstandelijke beperking en benadrukken de mogelijkheden.
"Op de foto Alex, een van mijn cliënten. Ik had na toestemming van zijn familie de foto links op Facebook geplaatst. Op de foto rechts de reactie van Alex toen ik hem wees hoeveel mensen de foto geliked hadden.
I Love my work with People like Us, Mi ta stima mi trabou ku Hende mes kos ku Nos, Ik hou van mijn werk met Mensen zoals Wij."
Informatie in het Nederlands
Informashon na Papiamentu
Baas Sports theme by Full Force (2007)
Subscribe our channel
Visit, Like, Share @ FB
Fighters of the Caribbean 21-10-2017 @ ISC


lees verder
Murat Ilgen
lees verder
Boxing - A tribute to Hubert "Ibi" Zimmerman

lees verder
All fighters from Baas Sports won @ HONOR Fight League
lees verder
Martial Kids exams
lees verder
Fights @ MMA Caribbean
lees verder
Chellina Chirino wins Fight League
lees verder
Special guests in 2017
lees verder
Jemyma Betrian
Review 2016
Wheelchair Boxing
lees verder
Fight gear
lees verder
Videos & Photos
lees verder
2015
Sensei Redenshon
lees verder
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Fedor @ Curacao
2006-2008
2001-2005
2001 and before
Edwin Baas
Baas @ SGR/ Fundashon Verriet
Omgaan met agressie
Martial Kids
Muay Thai Kickboxing
Mixed Martial Arts
Boxing
The "BAAS" in design
Developed with QwikZite (version 1.12)