Home/ Info
Edwin Baas
2001 & B4
2001-2005
2006-2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
MMA
Thai-kickbox
Boxing CuraBox
CUMAFE
Martial Kids
Aggression management
Baas@SGR
Informatie in het Nederlands

Welkom bij Baas Sports Curaçao. Baas Sports stelt zich ten doel om de kwaliteit van het (vecht)sport aanbod op een hoger plan te brengen door middel van beoefening van gevechtssporten onder gediplomeerde leiding.

Hoofdinstructeur Edwin Baas combineert zijn ervaring met meerdere vechtsporten en zelfverdedigingssystemen met de kennis uit de trainingsleer, sportgezondheidszorg en fysiotherapie.
De training kan gericht zijn op o.a. conditietraining, zelfverdediging en/of competitie/wedstrijdsport, zoals o.a. Muay Thai Kickboxing, Boksen en/of MMA.

Door de goede internationale contacten trainen er regelmatig internationale topvechters en kampioenen mee bij Baas Sports.
Ook worden er regelmatig gastlessen verzorgd door toptrainers, die op Curacao op bezoek zijn.
De trainingen vinden plaats in de sportzaal van De SGR-Groep aan de Prinsenlaan 5 te Emmastad op maandag-, woensdag- en donderdagavond.

Fysieke en mentale conditietraining.
Zonder te overdrijven kan je zeggen dat de trainingen bij Baas Sports zwaar zijn en zeer veel vergen van het lichaam. Zodoende wordt er een grote bijdrage geleverd aan de gezondheid van de deelnemer.
Conditionele aspecten die verbeteren zijn; kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid, lenigheid/ beweeglijkheid. Vrijwel alle spieren van het hele lichaam worden gelijktijdig met het hart-/ longsysteem geactiveerd, welke een betere algehele conditie en vetverbranding geeft. Het is tevens een ideale BBB-training doordat het de buik, billen en benen verstevigt.
Naast de conditionele aspecten traint men technische, tactische en mentale aspecten. Doordat tijdens een training veel doorzettingsvermogen gevraagd wordt vindt er een mentale training plaats die het zelfvertrouwen enorm kan vergroten en zorgt voor een versterking van het karakter. Het zelfvertrouwen wordt ook vergroot door het leren verdedigen. Spanning, stress en depressie gevoelens zullen verminderen en men kan immers eventuele agressie prima kwijt in de training.
Regelmatige training bij Baas Sports Curacao leidt dus tot een sterk verbeterde conditie van lichaam en geest.

Zelfverdediging en het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid
Baas beperkt zich niet tot een bepaald vechtsysteem en is continu bezig om het zelfverdedigingsconcept te evalueren. De meest effectieve technieken uit diverse vechtsystemen worden geselecteerd en door de kennis van de anatomische zwakke punten van het menselijk lichaam kan men zich in een kritieke situatie waarbij men aangevallen wordt effectief verdedigen. Alleen al het idee dat men bij een eventuele gevechtssituatie de problemen de baas kan blijven geeft een dusdanig gevoel van zelfverzekerdheid dat het heel wat gemakkelijker praat!
Baas biedt tevens agressietrainingen aan, met het doel grensoverschrijdingen en geweld te voorkomen en/of te controleren. De trainingen in de vorm van workshops en/of cursussen variëren in tijd en worden op maat aangepast. Meer

Competitie/ wedstrijdsport
Baas Sports heeft een zeer sterk wedstrijdteam met een hoog niveau en is zeer succesvol tijdens wedstrijden in verschillende disciplines, waaronder: Muay Thai, kickboxing, boksen en MMA (Mixed Martial Arts).
Dit zijn full contact gevechtssporten waarin twee geoefende atleten zich meten in een wedstrijd met regels.
Deelname aan wedstrijden is mogelijk, maar niet zomaar. Je moet conditioneel, technisch, tactisch en mentaal goed voorbereid zijn.
Natuurlijk geeft een contactsport kans op blessures en kan het er hard aan toe gaan. Blessures kunnen zoveel mogelijk vermeden worden door o.a. een goede warming-up, goed beschermend materiaal, goede voorbereiding, duidelijke regels, gelijkwaardige matchmaking, een verantwoorde instructeur die bepaald wanneer iemand klaar is voor een wedstrijd en goed opgeleide scheidsrechters die weten wanneer ze moeten ingrijpen. Mochten er toch blessures optreden dan is er een arts aanwezig. De arts zelf kan ook het initiatief nemen om een wedstrijd te staken als de gezondheid van de sporter in gevaar is. Vervolgens worden er controles gedaan, adviezen gegeven (bijvoorbeeld wekadvies) en eventueel wordt er een tijdelijk startverbod opgelegd wanneer de ringarts rust nodig acht voor een optimaal herstel.

Sport als middel
Baas Sports zet (vecht)sport in als middel om niet alleen sportspecifieke maar ook sportoverstijgende doelen te bereiken, zoals leren omgaan met tegenslagen, winnen en verliezen en (letterlijk en figuurlijk) "Knokken" om iets te bereiken.
Vechtsport kan een maatschappelijke waarde hebben en heel goed als middel dienen voor het bieden van een socialiserend kader bij jongeren.
De trainingen kunnen gebruikt worden om teambuilding na te streven aangezien sport een erg pure en eerlijke vorm van non verbale communicatie kan zijn. Sport is een gezonde investering. Niet alleen voor u zelf, maar het is ook mogelijk sport of bewegen (gezondheid) te implementeren binnen uw instelling of bedrijf.

Martial Kids
Baas Sports geeft volgens sportpedagogische richtlijnen, zowel inspanningsfysiologisch als ontwikkelingspsychologisch, specifiek sportonderwijs aan de jeugd onder de naam "Martial Kids". Edwin Baas combineert hierbij zijn ervaring met meerdere vechtsporten en zelfverdedigingssystemen met de kennis uit de trainingsleer, sportgezondheidszorg en fysiotherapie.
De lessen behandelen veiligheidstips, bevrijdingstechnieken (als men bijvoorbeeld bij de keel of het haar gepakt wordt), technieken uit het Thai-kickboxing en andere vechtsystemen, maar ook uit testen/oefeningen voor de reactie, statische balans, dynamische balans en andere fysieke/motorische aspecten.
Naast de fysieke/ lichamelijke eigenschappen wordt er aandacht besteed aan o.a. weerbaarheid, zelfvertrouwen, discipline en respect.
Door zelfverdedigingstechnieken leren kinderen zich effectief te verdedigen. Hierdoor wordt hun zelfvertrouwen groter, voelen de kinderen zich veiliger en durven voor zich zelf op te komen.
Binnen deze groep staat ook het spelelement centraal en wordt door middel van competitie-elementen aangeleerd om op een goede manier met verlies en winst om te gaan. Meer over Martial Kids

Voor iedereen
Jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, beginners en gevorderden vinden een leuke, gezonde en waardevolle vrijetijdsbesteding. Bovendien staan tijdens de trainingen mensen van allerlei culturen gebroederlijk naast elkaar.
De training bij Baas Sports is in principe voor iedereen toegankelijk, zolang men zich aan de regels en voorwaarden houdt.

Iedereen is welkom bij Baas Sports, maar men dient wel de regels en voorwaarden te respecteren en te volgen om een goede sfeer en een zo hoog mogelijk trainingsniveau te garanderen.
• Kom alleen als jezelf echt gemotiveerd bent om er alles uit te halen! Anders loop je jezelf en anderen in de weg.
• Trainen doe je in groepsverband. Tracht op een sportieve ongedwongen manier samen te werken met respect. Bij Baas Sports gaat het erom dat iedereen rekening met elkaar houdt en dat men zich aanpast aan het niveau van de ander. Als men bijvoorbeeld nieuw is, hoeft men niet bang te zijn om een pak slaag te krijgen van een gevorderde. Bij Baas Sports moet iedereen zich veilig voelen en een leuke avond hebben.
• De training begint en stopt stipt op tijd, zodat de volgende groep ook op tijd begint. Het is vanzelfsprekend dat je op tijd bent. Als men te laat is en de training is al begonnen, mag men pas na toestemming van de trainer aan de training beginnen. Indien men bandage/zwachtels om de handen en polsen doet, moet men dit doen voor aanvang van de training. Op deze manier kunnen we onze trainingstijd efficiënter gebruiken.
• De eerste training begint om 18:00 uur. Voor 17:45 uur is het niet toegestaan om het gebouw te betreden, omdat deze dan schoon gemaakt wordt.
De mensen van de tweede groep (19:00 uur) wachten met de zaal te betreden als de kinderen van de voorgaande groep de zaal verlaten.
• Bij Baas Sports is er GEEN opzegtermijn en je zit bij inschrijving NIET vast aan een contract voor lange periode.
Wel dient men het lesgeld VOORUIT betaald te worden, anders kan men niet aan de trainingen deelnemen.
Betaling dient contant en gepast te gebeuren en in Antilliaanse guldens.
• Elk lid draagt zorg voor persoonlijke hygiëne, een schoon en fris lichaam, geknipte nagels, schone sportkleding, verzorgde haardracht, enz.
Het dragen van sieraden tijdens de trainingen is verboden.
• Om de trainingen op een juiste en veilige manier te beoefenen heeft men eigen trainingsbenodigdheden nodig. De aanschaf van deze materialen kan via Baas Sports.
• Het is verboden om de mat te betreden met schoenen waar men buiten mee loopt. Alleen speciaal schoeisel die geen schade aan de mat kan veroorzaken is toegestaan op de mat.
• Men dient zich te houden aan de instructies gegeven door de trainer en het is niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer materiaal te gebruiken of de zaal te verlaten, met uitzondering van toiletbezoek. Bezoek het toilet voor aanvang van de training om de kans op "hoge nood" tijdens de training te verkleinen.
• Het is verboden om in de accommodatie te roken en/of alcohol te drinken.
• Snoep en kauwgom zijn uit den boze.
• Tijdens de training is het wel toegestaan en zelfs aanbevolen om regelmatig water te drinken om je vochtgehalte op peil te houden. Wel moet dit gebeuren op de meest geschikte momenten, dus tussen de oefeningen door en niet tijdens een oefening. Om drukte bij de cooler te voorkomen, kan men een bidon/fles meebrengen, die men voor de training vult.
• Maak geen misbruik van hetgeen geleerd is en gedraag je zowel binnen als buiten de sportlocatie en activiteiten als een waardig sportmens. Neem niet deel aan activiteiten die de reputatie van de sport of clubnaam schaden. Juist van (vecht)sporters wordt een voorbeeldfunctie verwacht qua zelfdiscipline, zelfbeheersing en omgangsvormen!
• In verband met de privacy van de bewoners hebben wij alleen toegang tot de parkeerplaats en de sportlocatie en we zorgen ervoor dat wij geen geluidsoverlast en rommel en vuil veroorzaken. Buitensporig lawaai en/of ongepast taalgebruik wordt ook niet geduld. Huisdieren zijn niet toegestaan. Parkeren dient te gebeuren in de aangegeven vakken. De maximale snelheid op het terrein is 5 km per uur.
• Baas Sports draagt zorg voor een verantwoorde sportbeoefening, waarbij veiligheid en gezondheid de hoogste prioriteit hebben, echter deelnemers zijn zich er volledig van bewust dat bij sportbeoefening risico's zijn verbonden. Het betreden van het terrein, de sportlocatie en deelname aan trainingen, wedstrijden en/of overige activiteiten gebeurt geheel op eigen risico. Baas Sports en de trainers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor: lichamelijk letsel, en ongevallen van enigerlei aard en/ of beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen.
• Het is niet toegestaan om van de training foto's en/of video-opnamen te maken, tenzij dit gebeurt na toestemming van Baas Sports.
Het is niet toegestaan om bezig te zijn met de telefoon, men komt per slot van rekening voor de training.
De telefoon dient ook uitgeschakeld te zijn of op silent.
• Mensen die de training als toeschouwer aan de kant volgen, mogen niet praten of op een andere manier luidruchtig/ storend zijn. Met name geldt dit tijdens de jeugdtraining. Kinderen zijn namelijk nogal snel afgeleid.
• Het niet naleven van deze regels en voorwaarden kan leiden tot schorsing.

Baas Sports theme by Full Force (2007)
Subscribe to our channel
Visit, Like, Share @ FB
2018

Denise Kielholtz Gerges @ Curacao
2017

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Fedor @ Curacao
2006-2008
2001-2005
2001 and before
Edwin Baas
Baas @ SGR/ Fundashon Verriet
Aggression management
Fight gear
read more
Martial Kids
Muay Thai Kickboxing
Mixed Martial Arts
Boxing
The "BAAS" in design

Developed with QwikZite (version 1.12)